CHIK KA CHIK RAK LOK ชิกกาชิกรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์เมล็ดพืชที่เป็นเครื่องดนตรี โดยเขย่าแล้วเกิดเสียงจังหวะสนุกสนาน และเขย่าเมล็ดพืชเหมือนเป็นการหว่านในการปลูก
เป็นเครื่องดนตรีที่บำบัดทั้งคนทั้งโลก แก้ปัญหาโลกร้อนและความเครียดจากปัญหาโลกร้อน

Views: 87

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service