เอกและทศ เพื่อนรักที่เป็นคนหูหนวก ทั้งสองต่างถกเถียงกันด้วยเรื่อง เงิน กับ น้ำใจ อะไรสำคัญกว่ากัน...

Views: 67

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service