บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วม 2554

สัมภาษณ์ 100 คน 100 อาชีพ 100 ความเห็นเกี่ยวกับมหาอุทกภัย 2554
ในโครงการ Bangkok Design Festival 2012 "After the Flood"

จัดแสดงในนิทรรศการ "ไม่ลืมน้ำท่วม"
ที่มีจุดประสงค์เพื่อย้ำเตือนให้คนไทยไม่ลืมและพร้อมที่จะเรียนรู้แง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับน้ำท่วม นำเสนอข้อมูลจากหลากหลายสาขาอาชีพในสังคมไทย

Views: 38

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service