To Live or to Live a Good Life ชามพอร์ซเลนความสุข 365 ใบของ Nino Sarabutra

นิทรรศการของ นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร นำเสนอชามอาหารพอร์ซเลน 365 ใบที่แขวนเรียงรายอยู่กลางอากาศแทนสัญลักษณ์ของความสุขจากการกินดีอยู่ดี คนไทยมักถามสารทุกข์สุขดิบเวลาเจอหน้ากันว่า 'กินข้าวรึยัง' แสดงว่าการได้มีข้าวกินคือคนนั้นมีความสุขสบายดี ทุกวันนี้คนเราทำงานหนักเพื่อความสุข ชีวิตเป็นสุขคือคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อว่าคุณภาพชีวิตดีมาจากการบริโภคสิ่งของหรูหราราคาแพง ทั้งที่ความจริงความสุขอาจหาได้จากสถานที่ ๆ เรานั่งทานอาหาร สิ่งแวดล้อม คนที่เราทานอาหารด้วย เพื่อน ครอบครัว คนรัก แค่นี้ก็เป็นสุขแล้ว ชามความสุขทั้ง 365 ใบจึงแตกต่างกัน เช่นเดียวกับดัชนีความสุขบนผนังแกลอรี่ที่เป็นโปรไฟล์ความสุขอย่างย่อของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน  

[ via: ninosarabutra ]

Views: 501

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service