Pop-up Plan สื่อดีไซน์สมอง

Pop-up Plan หรืองานวิศวกรรมกระดาษ 3 มิติ เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ “Active Play ออกมาเล่น 60 นาทีทุกวัน”  โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  หรือ Thaihealth มี 2 ดีไซน์ด้วยกัน

         ดีไซน์แรก เป็นลักษณะการจัดสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning Playground: BBL) ในภาพประกอบจะระบุตำแหน่งที่ชัดเจนว่ามีกี่ฐาน ฐานอะไรบ้าง

       ดีไซน์ที่ 2 บ้านเล่นสนุกสำหรับเด็ก (An Active Play Home)  เป็นการจำลองการจัดบ้านหรือหยิบจับของใช้ในบ้าน มาสร้างเป็นเครื่องมือ หรือฐานให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกกัน และพัฒนาศักยภาพจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

Pop up Plan ทั้ง 2 ดีไซน์  ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับคอนเท็นท์ ภาพประกอบ และแนวคิดของโปรเจ็กต์เป็นหลัก ซึ่ง สสส.ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ และสื่อที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  ฉะนั้นการจำลองเนื้อหา สาระสำคัญของทั้งสองหัวข้อมาอยู่ในรูปแบบงานป๊อบอัพ (pop-up design) หรือวิศวกรรมกระดาษ จึงเป็นสื่อที่เชื่อมมุมมองการรับรู้สู่งาน 3 มิติ อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน สามารถสัมผัสได้จริง และซึบซับเอาการเรียนรู้นั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัว หากจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแล้ว เด็กๆ และเยาวชน ก็จะเติบโตทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และอาจรวมไปถึงการพัฒนาระดับจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ 

ขอบคุณ 

1.Tanakorn Chatnantarerk (TOP)  Illustrator 

2.Kanjera Chatnantaterk (GIFT)  Co-Project Manager & Content  สำหรับโอกาสและโปรเจคดีๆครั้งนี้ค่ะ 

3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) หรือ ThaiHealth สำหรับโครงการดีๆ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีศักยภาพ 

Views: 539

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Kanokmas M. on November 8, 2016 at 2:27pm
Cool!

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service