SOUVENIR OF THE LAST CENTURY : เก้าอี้ที่ระลึกจากกาลเวลา ขังความทรงจำไว้ในเรซิ่น

เมื่อความจำไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพราะสมองซึ่งเป็นกล่องเก็บความทรงจำเหล่านั้นรังแต่จะแก่ชราลงเรื่อยๆ เราจึงมีอุปกรณ์บันทึกเรื่องราวไว้ใช้ยืนยันความจริงของความทรงจำ เมื่อเวลาล่วงผ่าน ภาพถ่าย วิดีโอ การจดบันทึก ฯลฯ กลายเป็นเครื่องยืนยันการเกิดขึ้น หรือเคยมีอยู่ของเหตุการณ์และผู้คน แต่สำหรับบางคน อาจมีวิธีจดจารความทรงจำที่ต่างไปจากนั้น 

'Nucleo' ศิลปินชาวอิตาลีได้เก็บความทรงจำบางอย่างไว้ผ่านผลงาน “Souvenir of the last century” เก้าอี้ที่ระลึกจากกาลเวลาซึ่งเขาขังมันไว้ด้วยเรซิ่นใส เก้าอี้ไม้สามขาเก่าๆ ผ่านกาลเวลามาอย่างโชกโชน เนื้อไม้ที่แหว่ง สีสันที่เปลี่ยนแปลง รอยขีดข่วนมากมายบนนั้นแสดงถึงความแข็งแรงคงทนของมันเป็นอย่างดี ศิลปินได้เคลื่อนย้ายความทรงจำเข้าสู่รูปฟอร์มใหม่ที่ไม่ละทิ้งของเดิม ด้วยการใช้เรซิ่นใสผนึกเก้าอี้ตัวเก่าเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเก้าอี้ตัวเดิมในรูปแบบใหม่ ซึ่งความใสของเรซิ่นนั้นเผยให้เห็นความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้อย่างไม่บิดเบือน 

เป็นความทรงจำที่ยังคงอยู่ เป็นที่ระลึกซึ่งเวลาอันยาวนานได้มอบให้

[ Via : Nucleo ]

Views: 395

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service