Refold : ประกอบร่างกระดาษลังให้เป็นโต๊ะสะดวกใช้

เฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานแบบชั่วคราวนั้นต้องสะดวกสำหรับการขนย้าย เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จึงต้องมีน้ำหนักเบา กระดาษอาจเป็นวัสดุหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับงานออกแบบที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักและการขนย้าย 

'Refold' คือโต๊ะแบบ standing ทำจากกระดาษลังที่ถอดประกอบได้ ซึ่งตอบสนองการใช้งานอย่างเอนกประสงค์ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ, โรงเรียน, สตูดิโอ, งานอีเวนต์, งานออกร้านชั่วคราว หรือในยามเกิดภัยพิบัติที่ต้องการโต๊ะเพื่อวางอุปกรณ์ต่างๆ ทีมออกแบบได้ดีไซน์ให้ชิ้นส่วนของโต๊ะสามารถเป็นกล่องบรรจุไปด้วยในตัวซึ่งง่ายต่อการถือ ชิ้นส่วนของโต๊ะมีเพียง 4 ชิ้น ผู้ใช้เพียงแกะกล่องออกแล้วประกอบตามรอยเจาะโดยไม่ต้องใช้กาวหรือลวดเย็บ ซึ่งกระบวนการประกอบทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 นาทีก็ได้โต๊ะเอนกประสงค์สำหรับใช้งานแล้ว 

แม้จะทำขึ้นจากกระดาษลังแต่ 'Refold' ก็มีความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของคนหนึ่งคนได้ และแน่นอนว่าโต๊ะกระดาษตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้ 

[ Via : Refold ]

Views: 1391

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service