การเปลี่ยนธีม portfolios.net

เราสามารถเปลี่ยนธีม เลเอาท์ของ portfolios ของเราได้
ให้คลิกที่ปุ่มที่อยู่ด้านบน ทางซ้ายมือ ดังรูป
ก็จะปรากฎเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการเลือกธีมด้วย

 

Themes > All  คือ ธีมที่ portfolios.net เตรียมไว้ให้เราใช้


Themes > My Themes คือ ธีมที่เราเคยใช้ จะเก็บประวัติการเปลี่ยนธีมของเราไว้ หากตอนนั้นเรามีการกำหนดค่าธีมเพิ่มเช่น สีฟอนต์ ภาพพื้นหลัง ฯ  ค่าที่เรากำหนดไว้ในแต่ละครั้งจะบันทึกไว้ด้วย  เราสามารถใช้ในภายหลังได้

ธีมแต่ละธีม จะมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกัน มีบางจุดที่แตกต่างกัน การแต่งธีมด้วย CSS จึงสามารถแต่งโครงสร้างหลักของแต่ละธีมด้วยคำสั่งเดียวกันได้ ส่วนที่แตกต่างกันของแต่ละธีม ก็ต้องใช้คำสั่งที่แตกต่างกันออกไป

Views: 194

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service