Nourishmat : สวนผักไซส์เล็กสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย

ผักที่สดจะนำสุขภาพที่ดีมาสู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน แม้ว่าการขนส่งอาหารและผักสดเข้าสู่เมืองจะยังคุณภาพและความสดอยู่ได้ แต่ความฝันเล็กๆ ของคนเมืองซึ่งไม่ใช่ผู้ผลิตก็คงอยากมีสวนผักขนาดกระทัดรัดไว้บริโภคเอง นอกจากเหตุผลด้านสุขภาพแล้ว การทำสวนครัวเล็กๆ เป็นงานอดิเรกที่ช่วยหย่อนใจได้ทางหนึ่ง

เริ่มต้นจาก Phil Weiner และ John Gorby เล็งเห็นว่าพื้นที่สาธารณะซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ในบริเวณที่สามารถพัฒนาได้ จึงเกิดไอเดียเพื่อตอบสนองผู้ต้องการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรเล็กๆ น้อยๆ ของผู้อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นำมาสู่ "Nourishmat" ระบบสวนขนาดกระทัดรัดที่เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่จำกัด มีลักษณะเป็นผ้าสามารถม้วนละคลี่ใช้ได้ง่าย บนผืนผ้าเจาะช่องวงกลมเรียงแถวจัดระเบียบชนิดพันธุ์พืชที่ใช้ปลูก พร้อมทั้งระบุชื่อพืชป้องกันการสับสน "Nourishmat" มาพร้อมกับ 'seedballs' เมล็ดพันธุ์ที่ถูกหุ้มด้วยตินและปุ๋ยหมัก สะดวกในการปลูกเพียงแค่ฝังลงไปตามช่องโดยไม่ต้องขุดหรือพรวนดินก่อน แต่ก่อนที่เริ่มใช้ "Nourishmat" ได้ ผู้ใช้ต้องเตรียมพื้นที่เล็กน้อย ถอนวัชพืช และเพิ่มสารอาหารลงไปในหน้าดินเสื่อมสภาพ วางแผ่นผ้าลงไปยุดมุมทั้งสี่ด้าน ฝัง seedballs และรดน้ำ 

"Nourishmat" มีสองขนาดให้เลือกปรับเข้ากับพื้นที่คือ 4x6 ฟุต และเล็กลงมาอีกคือ 2x6 ฟุต อาจเลือกปรับเข้ากับพื้นที่ว่างข้างบ้าน หรือสวนขนาดเล็กหลังบ้าน 

 

[ Via : Nourishmat ]

Views: 1992

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service