Micro Office: '18 ตร.ม.' ออฟฟิศเล็ก จิ๋วแต่แจ๋ว

เหมือนที่เคยกล่าวไว้เสมอๆเกี่ยวกับความน่าสนใจในงานที่มีพื้นที่จำกัดคือการเลือก จัดวาง และออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของ ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมกับสำนักงานขนาดเล็กของ parallel lab บริษัทออกแบบสถาปัตย์และผังเมือง อยู่ในนอร์ธพอยท์, ฮ่องกง โดยสำนักงานแห่งนี้มีเนื้อที่อย่างจำกัด เพียง 18 ตารางเมตรเท่านั้น


ท่ามกลางความวุ่นวานของเมือง การออกแบบถูกจัดวางอย่างลงตัว มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยภายในอย่างชัดเจน เมื่อผ่านเข้ามาข้างในจะพบกับส่วนต้อนรับที่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนพักผ่อนของพนักงาน และมีด้านหลังเป็นพื้นยกระดับที่สร้างพร้อมกับตู้เก็บหนังสือ และ วางโมเดล ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของสำนักงานถูกใช้เป็นที่สำหรับทำงาน โดยพื้นที่นี้มีการใช้งานอย่างหลากหลาย ซึ่งพื้นที่ทั้งสามส่วนเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้การเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกโดยมีกระจกใสที่เผยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในในบริษัท ที่ไม่เพียงแค่การทำงาน แต่เป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และสะดวกสบายเสมือนอยู่ที่บ้าน

[ Via : designboom ]

Views: 1068

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service