หุ่นยนต์ Kondo เต้นเพลง Nobody ของ Wonder Girls -- ฮาๆ ดี


Music VDO เพลง Nobody ของ Wonder Girls ได้นักเต้นจากเจ้าหุ่นยนต์ Kondo ซึ่งเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยข้อต่อที่เป็น servo motor ซะส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวของมันจึงสามารถที่จะหมุน จะงอแขนขา หมุนตัวได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว

Views: 199

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by pickmeeup on January 19, 2010 at 2:43am
ฮาา า า .. .

:D

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service