Italian Pavilion Proposal Expo2015: ต้นไม้แห่งชีวิต

เตรียมพร้อมสำหรับงาน World EXPO 2015 ที่มิลาน  โดยคอนเซปรวมของงานว่า Feeding the Planet, Energy for Life ครั้งนี้ผมได้หยิบตัวอย่างผลงานที่ทาง EMBT ได้นำเสนอรูปแบบพาวิเลี่ยนของประเทศอิตาลี (ไม่ใช่ผลงานจริง) โดยมีคอนเซปของตัวพาวิเลี่ยนคือ Tree of Life

จากคอนเซปลงมาสู่งานสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตย์ ผู้ออกแบบได้ผูกเรื่องราวของความเป็นวัฒนธรรมอิตาลี ผ่านชิ้นงานร้อยเรียงเป็นงานภูมิสถาปัตย์เข้าสู่อาคารผ่านรูปทรงเลขาคณิต โดยภายในอาคารหลักถูกวางสเปสตรงกลางให้เป็นโดม ที่เชื่อมต่อภายนอกด้วยรูปทรงของต้นไม้ที่แผ่ขยายอยู่ด้านบนอาคาร นอกจากนี้งานโครงสร้างของโดมยังมีรูปลักษณ์เป็น abstract เสมือนรากของต้นไม้ที่อยู่ด้านใน 

นี่เป็นเพียงผลงานชนะเลิศอันดับสองเท่านั้น อันดับหนึ่งจะอลังกาลขนาดไหน โปรดติดตาม...


[ Via: designboom ]

Views: 520

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service