Ink Calendar : ปฏิทินกินหมึกเวลาถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์จัดการกิจกรรมชีวิต วัน เดือน ปี ที่เคลื่อนคล้อยนั้นเวียนหมดไป จากวันเป็นเดือน ผลัดเปลี่ยนเดือนเป็นปี แต่เวลาก็ยังคงเดินไม่มีทางที่จะเห็นว่ามันสิ้นสุด คล้ายๆ กับโลหิตที่คอยหล่อเลี้ยงระบบอวัยวะในร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติโดยไม่มีวันหยุดพัก จะต่างกันก็ตรงที่อวัยวะจะหยุดทำงานไปชั่วนิรันดร์เมื่อถึงเวลาที่เจ้าของร่างกายหยุดหายใจ แต่เวลายังคงทำหน้าที่ไปตราบเท่าที่ไม่มีใครรู้ได้  

ปฏิทินหมึก หรือ Ink Calendar เป็นสิ่งจำลองภาพระบบการหมุนเวียนเคลื่อนไปของโลหิตพร้อมๆ กับวันเดือนปีที่เปลี่ยนผ่าน เมื่อเริ่มต้นเดือนน้ำหมึกจะค่อยๆ ถูกดูดซึมโดยกระดาษซึ่งผ่านกระบวนการพิมพ์นูนเป็นตัวเลขของวันที่ วันที่จะปรากฏผ่านการดูดซึมน้ำหมึกไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมาก ซึ่งการดูดซึมและระดับของสีจะขึ้นอยู่กับอุณภูมิสีซึ่งแปรผันตามอุณภูมิอีกที

เป็นการออกแบบปฏิทินให้มีจังหวะค่อยเป็นค่อยไป แต่หวือหวาน่าติดตาม

[ Via : Oscar Diaz ]

[ Via : Razorshapes ]

Views: 1818

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service