HI Hangers : ราวแขวนเสื้อที่ต้อง Say Hi!

เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกออกแบบให้ใช้แขวนเสื้อผ้าจะมีส่วนของราวแขวนที่ตรงก็เพื่อง่ายต่อการแขวนและเสื้อผ้าไม่ยับย่น แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างนั้นแต่สำหรับ 'Mathery Studio' และดีไซเนอร์ออสเตรเลียน 'Dale Hardiman' ได้ฉีกมโนภาพของราวแขวนที่ตรงได้ระนาบแทนที่ด้วยความโค้งงอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการโชว์เสื้อผ้ามากกว่าที่พวกมันจะถูกเก็บอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างมิดชิิด

'HI Hangers' เป็นราวแขวนเสื้อผ้าแนวตั้งที่ทำขึ้นจากแท่งเหล็กบิดงอเป็นคลื่น ในหนึ่งชุดประกอบด้วยราวแขวนรูปตัวอักษร 'H' ที่มีราวย่อยๆ ให้แขวนเสื้อผ้าได้ห้าชั้น และอีกชิ้นคือรูปตัวอักษร 'I' ซึ่งส่วนบนถูกดัดให้ได้รูปทรงไม้แขวนเสื้อ เมื่อวางทั้งสองชิ้นข้างกันก็จะอ่านได้คำว่า 'HI' อันเป็นที่มาของชื่อ 'HI Hangers' ผู้ใช้สามารถออกแบบชุดที่จะใส่ล่วงหน้าไว้ได้ที่ราวแขวนนี้ แขวนเสื้อไว้บนราวตัว 'I' แล้วลองเทียบชิ้นล่างกับราวเพื่อดูความเข้ากัน แล้วแขวนกางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ หรือเครื่องประดับไว้บนราวรูปตัว 'H' 

รูปทรงของแท่งเหล็กที่งอเป็นคลื่นนอกจากช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้วยังทำให้การแต่งตัวกลายเป็นความสนุก

   

[ Via : Mathery Studio ]

Views: 343

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service