Hälssen & Lyon 'The Tea Calendar' : ฉีกปฏิทินผสมน้ำก็ได้ชาร้อนหอมกรุ่น

ปฏิทินจีนต้องฉีกวันเก่าออกเมื่อเริ่มนับวันใหม่ ปฏิทินชาจากเยอรมันสำรับนี้ก็เช่นกัน ต้องฉีกแล้วชงเพื่อบอกวัน  

"The Tea Calendar" คือชาผงซึ่งผ่านกรรมวิธิอัดแผ่นโดยรวมไว้ในรูปแบบปฏิทินครบตามจำนวนวันในหนึ่งปี ชาทั้ง 365 แผ่นเป็นชาคุณภาพของ Hälssen & Lyon บริษัทชาเก่าแก่ของเยอรมันซึ่งก่อตั้งมาร่วม 134 ปี มีดำริจัดทำของขวัญสำหรับคู่ค้าของบริษัทจึงร่วมกับ Kolle Rebbe เอเจนซี่โฆษณาแห่งฮัมบรูกส์ร่วมสร้างสรรค์ปฏิทินชาสุดพิเศษนี้ขึ้น ความพิเศษนอกจากชาที่มาในรูปแบบปฏิทิน บนชาแต่ละแผ่นได้ระบุวันที่และเดือนเอาไว้ ผู้ดื่มยังจะได้ลิ้มรสชารสเยี่ยมที่สลับรสชาติหมุนเวียนไปจนครบปี

ทุกครั้งที่หยิบแผ่นชาจาก "The Tea Calendar" ผู้ดื่มก็จะได้นับวันไปพร้อมกับการดื่มชา ไม่ว่าจะเริ่มดื่มในตอนเช้าก็เป็นการเริ่มวันใหม่ที่สดชื่น หรือดื่มก่อนนอนก็เป็นการเตือนว่าหมดวัน

[ Via : Kolle Rebbe ]

Views: 560

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service