Favorite Things : โคมไฟใส่ของรัก

 

ฟังชั่นการใช้งานในเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้าน จะว่าไปก็คล้ายของเล่นที่นอกจากหน้าตารูปทรงน่ารักแล้ว ถ้าของเล่นชิ้นนั้นมีลูกเล่นให้เล่นสนุก ไม่ว่าจะใช้งานจนเก่าผู้ใช้ก็ยังจะเก็บเอาไว้เหมือนของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แต่ละคนเลือก ซึ่งอาจเป็นของชิ้นโปรดหรือของที่มีความสำคัญทางจิตใจ แล้วถ้าทั้งของรักและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเก๋มาอยู่รวมกันล่ะ ... 

'Favorite Things' โคมไฟที่มีกิมมิกเก๋ๆ ชิ้นนี้ ออกแบบโดย Chen Karlsson จากสวีเดน เป็นโคมไฟที่อนุญาตให้เราหย่อนสิ่งของที่เราชอบลงไปข้างในได้ ของชิ้นโปรดจะถูกไฟส่องจากข้างบนประหนึ่งว่าถูกจัดแสดงอยู่ในมินิแกลเลอรี่ เป็นการจัดวางของรักให้อยู่ในจุดที่โดดเด่นและมองเห็นได้ง่าย 

แต่อย่าวางเพชรไว้ล่ะ เดี๋ยวแมวคาบไป

 

[ Via : Chen Karlsson ]

Views: 381

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service