Optical Architecture: สถาปัตยกรรมหลอกสายตา

แหล่งธุรกิจของเกาะฮ่องกง อาคารร้านค้าสูงห้าชั้นได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็น "Optic Architecture" ที่ออกแบบโดย FAK3 

ด้วยลักษณะพิเศษของ facade อาคารหลังนี้เมื่อคุณเดินไปตามทางอาคารหลังนี้จะค่อยๆเปลี่ยนสี ระหว่างสีดำกับสีขาว ด้วยวิธีการทาสีหลอกสายตาโดยใช้ครีบประดับแนวตั้งด้านหนึ่งเป็นสีดำ อีกด้านเป็นสีขาว โดยติดตั้งให้มีระยะห่างเท่าๆกัน และด้วยมุมที่บีบบังคับจึงทำให้อาคารนี้ดูเหมือนเปลี่ยนสีเองได้ ในตอนกลางคืนมีการเน้นไฟ LED ที่ขอบหน้าต่างให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

เป็นงานสถาปัตยกรรมที่หลอกสายตาได้เนียนเสียเหลือเกิน

ARCH TIPS: ความแยบยลในการออกแบบ facade

ที่หัวมุมถนนย่านกลาง

[via: designboom]

Views: 944

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service