BUS stop: รอรถประจำทางกับงานศิลป์

งานสถาปัตยกรรมอาจไม่เพียงเฉพาะเจาะจงแค่อาคารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างอาคารกับบริบทโดยรอบ ดังนั้นในคราวนี้ผมจึงอยากจะขอหยิบยกส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานความเป็นเมืองที่สัมพันธ์ตรงกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างการคมนาคมที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นหลักอย่าง รถประจำทาง โดยผลงานชิ้นนี้มีส่วนผสมของงานออกแบบที่ได้รับอิทธิพลของงานศิลปะ จากกลุ่มศิลปินชาวเสปน ที่มาออกแบบที่รอรถประจำทางของเมือง Baltimore (USA)

ป้องกัน แดด ลม ฝน ระหว่างรอรถประจำทางนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ป้ายรอรถประจำทางนั้นต้องมี กลุ่มศิลปิน mmmm… ไม่แค่ทำให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นสมบูรณ์ แต่ยังเพิ่มความสร้างสรรค์ ใส่ความสนุกในการออกแบบด้วยการนำตัวอักษร 3 ตัวของคำว่า BUS มาใช้ในงานออกแบบดื้อๆ โดยตัวอักษรแต่ละตัวมีความสูง 14 ฟุต กว้าง 7 ฟุต สำหรับผู้โดยสารที่กำลังรอรถ ประมาณ 4 คน วัสดุที่ใช้กับโครงสร้างเป็นเหล็กปิดด้วยแผ่นไม้ที่ใช้โดยทั่วไปกับ street furniture ที่มีอยู่ทั่วเมือง 

นอกจากจะเป็นจุดรอรถประจำทางแล้วยังเป็นสัญลักษณ์สำหรับการนัดพบของคนในชุมชนอีกด้วย และที่สำคัญ ไม่มีทางที่คุณจะพลาดรถประจำทางอย่างแน่นอน

[ Via : designboom ]

Views: 616

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service