การแต่งส่วนของ blog หรือบทความให้เนื้อหาแต่ละอันแยกกัน ดูเป็นระเบียบ

ธีมบางธีม เนื้อหาบทความจะดูไม่เป็นระเบียบ ไม่มีเส้นคั่นบทความ ทำให้แยกไม่ค่อยออก 

การจัดรูปแบบให้บทความด้วย CSS จะทำให้ดูสวยขึ้น ดูเป็นระเบียบ ไม่ล่ยตา 

 

รูปแบบ CSS

/*กำหนดสีพื้นหลังบทความ และกำหนดเนื้อหาให้ห่างจาหขอบ*/

#xg_layout_column_2 .blogpost {background:#444444 !important; padding:10px 10px 10px 10px; }

 

/* กำหนดรูปแบบตัวอักษรหัวข้อเป็นแบบตัวหนา */

#xg_layout_column_2 .blogpost h3 a {font-weight:bold !important;}

 

/* กำหนดรูปแบบตัวอักษรหัวข้อเป็นแบบตัวหนา และหากเปลี่ยนสีด้วยให้เติม color*/

#xg_layout_column_2 .blogpost h3 a {font-weight:bold !important; color:#336699; }


 

ผลลัพธ์

 

Views: 179

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service