แกะขาวอยากดำ Black Sheep Wanna-be


Photobucket


คนเราในปัจจุบัน ชอบทำตัวเป็นแกะเกาะกลุ่ม
ต้องมีสีเดียวกัน ต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ต้องร้องแบะๆเหมือนกัน
ถึงจะได้รับการยอมรับว่า "เป็นส่วนหนึ่ง" ของแกะหมู่มาก

การทำตัวให้แตกต่าง มักถูกมองเป็นเรื่อง "แปลก" "เพี้ยน" "เกรียน"
ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่การแสดงออก ให้แกะฝูงหนึ่งรู้ว่า
"แกะทั้งโลก ใช่ว่าจะมีสีเดียว พันธุ์เดียว และร้องแบบเดียว"
หากการแสดงออกนั้นไม่ทำให้ใครอื่นเดือดร้อน
มันคงไม่เป็นการทำผิดทางกฏหมาย
แต่ในทางสังคม แกะตัวนั้นอาจถูกตราหน้าว่า "นอกคอก"
ซึ่งจริงๆแล้ว มันก็ไม่ใช่ความผิด
เพียงแต่ไม่ถูกใจคนบางกลุ่ม...เท่านั้นเอง


Being the oddballs can sometimes make you feel isolated.
It can put you under the spotlight and be suspected of certain 'social-crime'.
I don't necessarily think that those people mean any harm.
They might merely want to express themselves for the whole world to know
that there is more than what we think we know.
Often we think of things that we have never encountered or don't know exist as 'non-existence'.
We must, however, remember that no matter how clever we think we are,
we cannot possibly know everything about everything." (okay, maybe if you are a genius.)
There will always be things that are unheard-of, unseen, and never-before discovered.
As long as you are open-minded about whatever comes your way,
you'll have no problem surviving in this world of possibility.

Try not to judge others based on your own set of values. :)


adios~ !*

Views: 117

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service