กติกาในการมอบของขวัญแด่แฟน Asahi Super Dry ใน Facebook

กติกาในการมอบของขวัญแด่แฟน Asahi Super Dry ใน Facebook

- นับเมนท์แรกตอนเวลา 24.00 น. ตรงวันที่ 31 ธันวาม 2552 เตรียมเข้าปีใหม่ 2553
- 1 คน comment ได้ 2 ครั้ง
- ต้องเมนท์ตามกติกา คือ บอกความรู้สึกของคุณในตอนนั้น หรือ บรรยากาศรอบตัว พร้อมบอกจังหวัดหรืออำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่คุณอยู่
- comment ลำดับที่ 1 ได้ของขวัญเครื่อง คือ เสื้อยืดและสายห้อยโทรศัทพ์อาซาฮี
- comment ลำดับที่ 17 ได้ของขวัญ คือ iPod shuffle 2GB 1 เครื่อง
- comment ลำดับที่ 53 ได้ของขวัญ คือ iPod shuffle 2GB 1 เครื่อง
- comment ลำดับที่ 89 ได้ของขวัญ คือ iPod shuffle 2GB 1 เครื่อง
- หากผู้เมนท์ลำดับที่ 1, 17, 43 และ 89 ไม่ได้ comment ตามกติกา จะมอบของขวัญให้กับผู้ร่วมสนุกลำดับถัดไปเรื่อยๆ

ขอให้ปี 2010 เป็นปีของทุกๆ คน

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ASAHI SUPER DRY


p style="text-align: left;">

Views: 156

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by ASAHI SUPER DRY CLUB on January 1, 2010 at 3:05am
กติกาในการมอบของขวัญแด่แฟน Asahi Super Dry ใน Facebook (ของขวัญพิเศษชิ้นที่ 5)
- comment เวลา 03.00 น. ตามเวลาของ Facebook ได้ของขวัญ คือ iPod shuffle 2GB 1 เครื่อง

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service