หมิง-ชาลิสา บุญครองทรัพย์

หมิง-ชาลิสา บุญครองทรัพย์

update late 2010


Ming Chalisa Boonkrongsub
photographs by เอ้ ; Sorawich Buppa

ชา ลิสา บุญครองทรัพย์ (หมิง)เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2546 เป็นนางสาวไทยคนที่ 40 ต่อมาได้เป็นนักแสดงและพิธีกร
การศึกษา อนุบาล 1-2 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น อนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ประถม- มัธยมต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วงสูง 165
ซ.ม. น้ำหนัก 47 ก.ก. เข้าประกวดขณะกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1นางสาวไทย ปี
พ.ศ. 2546 แล้วเป็นนางงาม ปี 2003
เริ่มเข้าเป็นพิธีกรเป็นครั้งแรกตอนหลังมาเป็นนักแสดง
ต่อมาเข้ามาได้เป็นนักแสดงของ ช่อง 3นางสาวไทยคนที่ 40
หมิงยังเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว ในฤดูกาลที่ 2
wikipedia

Views: 723

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service