ผมชื่อ Pisit Phongseri (pete) เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบอุตสหกรรม ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคับ ^^

Views: 91

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service