สมองคนเราไม่ใช่ฮาร์ดิสที่จะมีวัน Save File เต็มเมื่อครบจำนวน Megabyte*, Gigabyte* หรือแม้แต่ TB* ก็ตามทีเถอะ ความไม่รู้ จึงควรพกพามันติดตัวเราไปทุกๆที่เสมอ

(* ขอไปเปิดพจนานุกรมก่อนว่าเขียนถูกไหม เดี่ยวปรับแก้ไขอีกที)

Views: 67

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service