และแล้ว
วันนี้ ฉัน..


จะตัดสิน
จะตัดใจ


จะหยุดรัก
จะหยุด--รอ


จะไม่ทุกข์
จะไม่ทน


จะไม่จำ
จะไม่--ฝังใจ
จะไม่โง่
จะไม่สนใจ


จะเลิกหวัง
จะเลิกอาลัย
จะเลิกเสียใจ
จะเลิกรา
และ--จากไป--------------------เพราะ

ฉันรู้ว่า
สิ่งที่ฉัน--จะ--ทำ
เธอคงไม่ดึงรั้งไว้เลย


เพราะฉันรู้ว่า
ฉันไม่มีค่าอะไร
ในความคิด--ความรู้สึกเธอเลย


เพราะฉันรู้ว่า
สิ่งที่ฉันทำไป
เธอรับรู้--แต่ไม่เคยสนใจเลย


เพราะฉันรู้ว่า
ขณะที่ฉันร้องไห้เพราะเจ็บ
จากการไป "รักเธอ"
แต่เธอกำลังหัวเราะอยู่กับ... [เฉยเลย]


เพราะฉันรู้ฉันแน่ใจว่า
ฉันจะ--ปล่ดปล่อยตัวเอง
ไม่เหนื่อยอีกต่อไปเพราะฉะันั้น------------------แล้ว


ฉันจะรั้น
ฉันจะรั้ง
ฉันจะรอ
ไปทำไมกัน
ไม่มีเหตุผลที่จะ,,รักเธอ
อีกต่อไปแล้ว

พอ,,
KJH [",] 21.05.10 วันนี้น้ำเปล่าก็อร่อยดี---ไม่ต้องเมาสุรา,,


Views: 114

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by KJH-- on May 23, 2010 at 9:55am
TT"
,,

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service