มีความแตกต่างเล็กๆน้อย ระหว่าง......ปัญญา กับ ความรู้

ความรู้ก็เหมือนกับช่อง หรือ
ห้องต่างต่าง ...

ที่จัดวางอยู่ในสมองน้อยๆของเรา

ในแต่ละ ช่องนั้น

มีทางเข้าทางเดียว

...

เราใช้ได้ที่ละห้อง

ถ้า ความรู้ที่เป็นห้องๆเหล่านั้น

มีประตูเชื่อมต่อกัน

...

ความรู้ทั้งหมดรวมตัวกัน

จนเกิดเป็น.......... ปัญญา

Views: 198

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by MangBar on July 5, 2010 at 1:42am
กลุ่ม strcturalism เชื่อว่า ความรู้เกิดรู้จาก ประสบการณ์ นั่นคือ ถ้าไม่เคยเจอมาก่อน ก็จะไม่สามารถเชื่อมโยง ให้ เกิด ความรู้
แต่กลุ่ม empiricalism เชื่อว่า เราเกิดความรู้ได้โดยไม่ต้องรู้มาก่อน นั่นคือ ฌาณ หรือการหยั่งรู้ (incognition) จากภายใน
คาร์ล จุง เชื่อว่าโลกมีแค่ 2 ด้าน นั่นคือ โลกภายในจิตใจของคนแต่ละคน กับ โลกภายนอก
Comment by newday on June 29, 2010 at 2:14pm
เราต้อง "ตื่น" "รู้" "เบิกบาน" เสมอ ..
Comment by Nattawutty on May 26, 2010 at 9:07am
ตราบใดที่เรายังคงยึดอยู่ใน สมมติบัญญัติ......ความรู้ หรือ ปัญญา ก็จะเป็นเช่นนั้น
แต่ถ้าเราเห็นนาฬิกา แล้วเรารู้ว่าเราเห็นอะไร "นี่เราเห็น นาฬิกา หรือเห็นเวลา"
หรือ เห็นแก้วน้ำ "นี่เราเห็นแก้วน้ำหรือความว่างในแก้วน้ำ"
ส่ิงเหล่านี้ เป็น ความรู้ หรือ ปัญญา ครับ.............คำถามจะเกิดเมื่อเราเริ่ม "คิด"

แต่ถ้าเราเห็นความคิด "นี่เราเห็น................."

ทิ้งไว้ให้พิจารณาครับ(ไม่ได้ให้คิดนะ) 555+
Comment by Chronos on May 20, 2010 at 7:45pm
วิธีคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลต่างกับความรู้ที่ได้จากการกระทำอย่างเชี่ยวชาญจนตกตะกอนความรู้เป็นภูมิรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
Comment by ican on May 20, 2010 at 5:54pm
ครับผม

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service