กาลครั้งหนึ่ง

...กาลครั้งหนึ่ง...

พวกเขาถามเราว่า “โตขึ้น เราอยากเป็นอะไร”
เป็นคุณครู เป็นตำรวจ เป็นรั้วของชาติ หรือเป็นคุณหมอ

พอเราตอบ พวกเขายิ้ม และพูดกับเราด้วยสีหน้าชื่นชมว่า

“ดีมาก”
………

พอเราโตขึ้น เราทำตามสิ่งที่เราอยากเป็น
แต่...พวกเขากลับตำหนิเราและบอกกับเราว่า
“เราไม่ควรเดินไปยังเส้นนั้น”
พวกเขาสั่งให้เราเดินไปตามที่เขาสั่ง
พอเราทำตาม พวกกลับบอกเราว่า

“เรามันใช้ไม่ได้ ไม่มีสมอง ไม่รู้จักตัวเอง ”

พอเราค้นหาตัวเอง พวกเขากลับบอกเราว่า
“เรามันไร้สาระ”
พอเราได้ยินดังนั้น เราจึงถามตัวเองว่า
........
....
..
“สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราควรทำคืออะไร”

..................

Views: 64

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Chatnarin Pramnapan on March 17, 2011 at 11:20am
คงต้องหยุดฟังพวกเค้ามั้งครับ

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service