ฉัน หาย ไป.....

ถ้าเจอฉ้น ฉันไม่ใช่ฉัน

ฉันไม่ได้แกล้งเป็นคนแปลกหน้า


ฉันอาจแค่ไม่มีอยู่จริง

ฉันเคยแค่เป็น สิ่งที่ฉันเคยเป็น....

และอาจไม่มี.... อีกต่อไปแล้ว

Views: 65

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service