เฝ้า พะวงห่วงคิดถึงเธอ
ใจ ใคร่เจอเห็นเธอใกล้เคียง
อยาก แบ่งกาย ให้เป็นหลายเสี่ยง
เพื่อ ได้เพียงติดตามใกล้เธอ

..คอย กังวล มิ เป็นสุข
มีรัก เหมือนมีทุกข์ ล้น เอ่อ
กระวน กระวาย หายใจเป็นเธอ
อยาก ได้เจอ แม้เงา
.

อึดอัดใจอยากถามใครใคร
คง มิใช่เป็นเพียงแต่เรา
แปลกหนักหนา รักพาใจเศร้า
ถูก ใจเผาเร่าร้อนฤดี
คอย กังวล มิเป็นสุข
มีรักเหมือนมีทุกข์ล้นปรี่
ผุดนั่ง ผุดลุก แทบทุกนาที
โอ้ นี่หรือ ความ รัก

...คอย กังวล มิ เป็นสุข
มีรัก เหมือนมีทุกข์ ล้นปรี่
ผุดนั่ง ผุดลุก แทบทุกนาที
โอ้ นี่หรือ ความ รัก..

Views: 81

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Beanieor on April 29, 2010 at 9:50am
ค่ะ เป็นเช่นนั้นจริงๆ ^^

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service