ข้อคิดจากการเดินทางของนายต้อย

เป็นการเดินทางของ เด็กหนุ่มคนนึง ซึ่งระหว่าง การเดินทาง ได้เรียนรู้และข้อคิด อะไรต่างๆ มากมาย

คลิกอ่านจาก Chronicle 2.pdf เลยนะครับ

Chronicle 2.pdf


ค่อยๆ อ่านนะครับ ไม่ต้องรีบ และ ผมหวังว่า ผู้อ่าน จะได้ข้อคิดอะไรดีดี จากเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อย

Have a good day ^ ^


Views: 200

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service