บาดแผลนี้ไม่อาจมองเห็น ความเดียวดายที่คุกคามเรา

ให้เหงาลึก

ให้เหงาร้าย

เป็นบาดแผลที่ไม่อาจลบเลือน

Views: 122

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service