วันนี้ .. จะเขียนหนังสือ

.. ความตั้งใจ ในตอนอารมณ์หาย "เซ็ง"

เขียนหนังสือ สักบทดีกว่า "สักบท"

ไปแร๊ะ เริ่ม ! ! ! ! !

Views: 72

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service