ความสำคัญ ยิ่งกิเลส

ความยุ่งยากในความสำคัญแท้จริงแล้ว คือความสำคัญที่เรียบง่าย 

เมื่อนัยหนึ่่ง หาทางแสวงหา ออกค้นคิด สู่วีถีแห่งทุกข์ไหม้

ร้อน ร่าน ด้วย การแสดงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ กว่าจะค้นเจอว่ามันคือ ส่วนสำคัญของชีวิต

ก็ทุกข์ร้อนอยู่นาน เมื่อไร้ซึ่งความอยาก เหมือนไร้ซึ่งวิญญาน แม้จะจะเป็นวิญานแห่งความชั่วร้ายก็ตาม

แม้กิเลส ตัณหา ราคะ จะเป็นสิ่งที่ควรมิประสงค์

แต่วัดค่าพลังของมันแล้ว ในหนึ่งของหนึ่งคนนั้น ยอมกลับมามีซึ่ง กิเลส ตัณหา อันราคะ ต่อไป

ดีกว่าอยู่อย่างไร้จิตวิญญานความอยาก

เมื่ออยากได้ ใคร่มี ก็มีมวลค่าแห่งการเสาะ ค้น ดั่นหา

ทำให้ทุกวินาทีเดินอย่างมีคุณค่ามีความหมายกว่าการไม่อยากแล้วซึ่งอะไรเลย

แม้วันนี้จะยอมรับนักหนาว่า พร่ำเพรียกเรียกหา ความอยาก ซึ่งกิเลสแล้ว

ก็ถึงคร่า เริ่มต้นกันใหม่ เริ่มในภาระ หน้าที่ อันสมบูรณ์ในนัยยะหนึ่งซึ่งกิเลส

แล้ววันนี้ก็รุ้ซึ้งถึงคุณค่าของมัน มีดีกว่าไม่มีเป็นไหน

ไม่มีแล้วจะอยู่อย่างไรไซ้ จะมีค่าเท่าไหร่กัน ชีวิตมนุษย์ตนหนึ่ง ที่ไร้ซึ่งกิเลส

Views: 82

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service