ไร้ ความรู้สึก

ปลายทาง ยิ่งใก้ลปลายทางของชีวิตเท่าไหร่ ความไร้ความหมาย ไร้ความรู้สึกมันเกาะกุมความเข้าใจ

ทั้งแง่มุม ปลายสัมผัส บงบอกให้วิญญาน สับสนจนถึงขนาดโอดโอยว่าไม่มีความรู้สึกใดๆอีกแล้ว

ปัญหา ความไม่สมหวังที่สมหวัง ความอยากได้ที่ไม่ได้ ความอยากรักที่ไม่ได้รัก

ความคิดที่แตกต่างที่ไม่ได้การยอมรับจากอีกความคิด ความไม่พอดีที่พอดีแล้ว ความไม่มีที่มีมากเกิน ความไม่ ไม่ ไม่

ไม่โหยหา ไม่มีค่าทางความรู้สึกของชีวิต พุงเข้าหา แม้จะไขว่ขว้าเท่าไหร่ ก็ไม่ ไม่ ไม่ มีอยู่ดี

ไม่มีอยู่จริง กิเลส ตัณหา ราคะ ไร้ซึ่่งที่มาที่ไป

หาเหตุแห่งการสมปองให้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อีก

ปลายนิ้วของความรู้สึก ปลายสัมผัสของหัวใจ ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว

ไม่รู้สึกว่า มันจะรู้สึก จะรู้จะถ่ายทอดให้ได้รู้สึกอีกต่อไป 

ไร้ตัวตนในขณะมีตัวตน ไร้ความคิดในขณะมีความคิด ไร้ความยากไร้ในขณะมีความมั่่งคั่ง

แล้วเช่นไดเล่า ถึงได้ ไร้......ความรู้สึกเช่นนี้

Views: 70

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service