ความรัก ...

ขอให้รักอย่างมีความสุข 
รักอย่างมีเหตุผล 
เลือกที่จะรัก 
และสิ่งที่สำคัญ...
รักด้วยใจปรารถนา


เพียงเดียว
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Views: 86

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service