กำลังใจ...กำลังจบ

            โอ้ชีวิตเด็กจบใหม่ใจเคว้งคว้าง

แสนอ้างว้างทางไหนไกลหนักหนา

ทางชีวิตทางฝันพันคณา

จะเดินหน้าถอยหลังยังพะวง

            ยามเล่าเรียนพากเพียรฝันเรียนจบ

จะได้พบสบพานงานประสงค์

ยามสำเร็จศึกษาล้าอับจน

หวังได้ส่งกำลังใจให้ไปเอย

 

พิทักษ์ ทองนวน

สจล.

๙ พ.ค.๕๕

Views: 76

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Khaw2khaw on May 18, 2012 at 5:00pm

: ) 

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service