การใส่พื้นหลัง

การใส่พื้นหลังส่วนต่างๆของ Portfolio.Net

พื้นหลังสี รูปแบบคำสั่ง

background-color:#000000;  หรือ  background:#000000;

#000000 คือรหัสสี

 

พื้นหลังรูปภาพ รูปแบบคำสั่ง

background-image:url(http://url-image.com/image.jpg);

หรือ 

background:url(http://url-image.com/image.jpg);

http://url-image.com/image.jpg คือรูปภาพพื้นหลัง

 

 

การแต่งพื้นหลัง Portfolio ส่วนต่างๆ

ส่วน body 

body { background:#ffffff;}

 

ส่วน Content Body

#xg_body{ background:#ffffff  !important;}

 

ส่วน Content ตรงกลาง

#xg_layout_column_2 {background:#222222  !important;}

 

 

 

Views: 5711

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service