เจ้าช่างแสนงามนัก แม้เจ้าจะอุบัติในภูมิเดรัจฉาน
 
แต่เจ้าก้มาพร้อมรูปลักษณ์ที่งดงาม 
 
เพียงแต่เจ้าอายุเจ้าช่างสั้นนัก
 
เจ้าเกิดมาเพืออะไร
 
เจ้าเกิดมาเพื่อตามหาอะไร
 
สิ่งสมมุติที่เรียกว่า รัก
กระนั้นหรือ
เพียงเวลาอันแสนน้อย
เจ้าก้ยังแสวงหา
 
แสวงหาความไร้ตัวตน อย่าง รัก 
เป็นเช่นนั้นเอง ชีวิตเจ้า
 
เกิดมาเพื่อ รัก และตายไปเพื่อ รัก

Views: 93

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service