วันหยุดราชการประจำปี 2556 วันหยุด/วันสำคัญ

วันหยุดราชการประจำปี 2556
วันหยุด/วันสำคัญ               วันเดือนปี
วันขึ้นปีใหม่                       1 ม.ค. 2556  อังคาร
วันมาฆบูชา                       25 ก.พ. 2556 
วันจักรี                              6 เม.ย. 2556  เสาร์
ชดเชย   วันจักรี                 8 เม ย 2556    จันทร์
วันสงกรานต์                      13 เม.ย. 2556   เสาร์
วันสงกรานต์                      14 เม.ย. 2556   อาทิตย์
วันสงกรานต์                      15 เม.ย. 2556  จันทร์
วันฉัตรมงคล                      5 พ.ค. 2556  อาทิตย์
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล       6 พ.ค. 2556  จันทร์
วันวิสาขบูชา                     24 พ.ค. 2556
วันพืชมงคล**                        พ.ค. 2556 
วันอาสาฬหบูชา                22 ก.ค.2556      จันทร์     
วันเข้าพรรษา                   23 ก.ค. 2556            อังคาร    
วันแม่แห่งชาติ                  12 ส.ค.2556  จันทร์
วันปิยมหาราช                   23 ต.ค. 2556 
วันพ่อแห่งชาติ                    5 ธ.ค. 2556พุธ
วันรัฐธรรมนูญ                   10 ธ.ค. 2556  
วันสิ้นปี                            31 ธ.ค. 2556

Views: 123

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service