Ukkit GeerapongUdom's Blog (1)

ฟ้า อย่าร้องไห้

ฝนตก ชะเอาน้ำตาของเราที่ไหลอาบแก้วทั้งสองข้างให้จางหายไป มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นว่า ฟ้าทำไมมันช่างมืดหม่นขนาดนี้ ฟ้าทำไมถึงร้องไห้ ให้เราเศร้าเพียงคนเดียวก็พอแล้ว หรือว่าฟ้าอยากปลอบใจเรา เลยร้องไห้เป็นเพื่อน โอ้ฟ้า ทำไมช่างใจดีอย่างนี้ แต่ไม่นานหรอกนะ เราจะเข้มแข็งและกลับมายิ้มอีกครั้ง เมื่อถึงตอนนั้นเรามายิ้มด้วยกันนะฟ้า

Added by Ukkit GeerapongUdom on July 19, 2009 at 7:44pm — 1 Comment

Monthly Archives

2009

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service