Peeraya's Blog (8)

ความสำคัญ ยิ่งกิเลส

ความยุ่งยากในความสำคัญแท้จริงแล้ว คือความสำคัญที่เรียบง่าย 

เมื่อนัยหนึ่่ง หาทางแสวงหา ออกค้นคิด สู่วีถีแห่งทุกข์ไหม้

ร้อน ร่าน ด้วย การแสดงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ กว่าจะค้นเจอว่ามันคือ ส่วนสำคัญของชีวิต

ก็ทุกข์ร้อนอยู่นาน เมื่อไร้ซึ่งความอยาก เหมือนไร้ซึ่งวิญญาน แม้จะจะเป็นวิญานแห่งความชั่วร้ายก็ตาม

แม้กิเลส ตัณหา ราคะ จะเป็นสิ่งที่ควรมิประสงค์

แต่วัดค่าพลังของมันแล้ว ในหนึ่งของหนึ่งคนนั้น ยอมกลับมามีซึ่ง กิเลส ตัณหา อันราคะ…

Continue

Added by peeraya on January 20, 2014 at 8:46pm — No Comments

ไร้ ความรู้สึก

ปลายทาง ยิ่งใก้ลปลายทางของชีวิตเท่าไหร่ ความไร้ความหมาย ไร้ความรู้สึกมันเกาะกุมความเข้าใจ

ทั้งแง่มุม ปลายสัมผัส บงบอกให้วิญญาน สับสนจนถึงขนาดโอดโอยว่าไม่มีความรู้สึกใดๆอีกแล้ว

ปัญหา ความไม่สมหวังที่สมหวัง ความอยากได้ที่ไม่ได้ ความอยากรักที่ไม่ได้รัก

ความคิดที่แตกต่างที่ไม่ได้การยอมรับจากอีกความคิด ความไม่พอดีที่พอดีแล้ว ความไม่มีที่มีมากเกิน ความไม่ ไม่ ไม่

ไม่โหยหา ไม่มีค่าทางความรู้สึกของชีวิต พุงเข้าหา แม้จะไขว่ขว้าเท่าไหร่ ก็ไม่ ไม่ ไม่…

Continue

Added by peeraya on January 14, 2014 at 8:10am — No Comments

เมื่อฉันไม่รู้สึกโต

ณ ช่วงเวลาผ่านพ้น ความวัยเยาว์ของร่างกาย หนีจาก

แต่ทำไม เมื่อยิ่งผ่านพ้นวัยเยาว์มาล่วงนานเลยไกล

ทำไมถึงได้รู้สึกว่า ยังเยาว์และเขลากับความคิด 

ความพออยู่แห่งความพอเพียงเพื่อวัย ได้สวนทางกัน และไม่ทักทาย แม้เธอคือคนคนเดียวกัน

ความไร้สาระ ความไม่มีเหตุผล และความต้องการความน่าเห็นใจ สนุกกับการเริ่มใหม่ของชีวิตวัยนี้

อารมณ์ ไม่คงที่ และต้องการการเห็นอก เห็นใจ เห็นคุณค่า จะกระเสือกกระสนให้ได้มาเพื่อสายตาและควาดหวัง

ให้สายตาสักคน…

Continue

Added by peeraya on September 28, 2012 at 11:30am — No Comments

ใบไม้เย็นเยี่ยบ

เหมอมองใบไม้จากความเย็นที่จับบนใบ สีเขียวแข็งแรงยิ่งกว่าหน้าร้อน หน้าฝน ใบไม้เมื่อยามต้องลมหนาว

ทำให้ใบเขียวแข็งแรงจับใจยิ่งขึ้น ทุกรูขุมขนของใบ สะท้อนให้เห็นว่า แม้เวลาผันผ่าน ใบไม้ยังปรับตัวให้คงอยู่ 

ใบไม้ไม่มีเสื้อผ้าตามฤดู ยังคงนิ่งงัน รอให้ความหนาวเย็นของปีนี้ผ่านไปอีกครา อย่างไม่สะทกสะท้าน

แล้วเราจะเก็บเกี่ยวความแข็งแรง ความไม่เกรงกลัวต่อธรรมชาติอันแปรเปลี่ยนโลกจากใบไม้เชียวหรือ

ฤดูมิใช่เพีียงเป็นตัวกำหนด ให้แปรเปลี่ยน…

Continue

Added by peeraya on December 26, 2011 at 8:00am — No Comments

ดูงานศิลป์

บ่ายจนเกือบเย็น

ได้เดินทางสู่ความต้องการอีกส่วนของชีวิต

การดูงานศิลป์ 

การเดินทางเป็นไปอย่างความเคยชินแต่ไม่ชิน กับการพบเจองานในแต่ละครั้ง

ครั้งนี้ก็เช่นกัน

ทุกคนต่างตบเท้าเข้ามาดูงานศิลป์ และผันแปรตามขบวนการของจิตใจ ว่า อยากดูงานนั้นอย่างไร

 

บางคนดูเพราะอยากดู

บางคนดูเพราะไม่รู้ว่าจะอยากดู

บางคนมาเพื่อถ่ายรูปสวยๆ ลง…

Continue

Added by peeraya on March 14, 2011 at 9:00am — 1 Comment

ข้าว

ข้าว ณ วันนี้มีความหมายเพียงเพื่อการค้า การมีอิทธิพลต่อมวลมนุษย์ อย่างนั้นแน่หรือ

เมื่อหลายคนมองเป็นเชิงพานิชย์มองมันเพียงแค่ มันจะแปรเปลี่ยนเป็นแร่ธาตุของเงินได้

ก็ทำให้คุณค่าความหมายของจิตใจของข้าวอ่อนล้าเต็มทน เต็มที เต็มที่

ณ วันนี้ข้าว จึงมีความหมายสู่จิตใจของคุณกันว่าอย่างไรบ้าง

กินให้อิ่ม กินให้หายอยาก กินเพื่ออยู่ กินเพื่อแบ่งปันให้กับอีกชีวิต กินเพื่อความสำเร็จ

จะนิยามกันอย่างไร แต่ถ้าข้าวในจิตใต้สำนึกของคนกินข้าว ถูกตราหน้าว่า…

Continue

Added by peeraya on March 14, 2011 at 8:30am — 2 Comments

จากบทกวี ความง่าย

เมื่อได้อ่านบทกวีบทหนึ่ง

ความง่าย

มันไม่ง่ายเลยที่จะให้ใจ ใด้เฉยเมย กับ ความง่ายนี้ได้

ความง่ายในทุกท่วงทีของอักขระ ที่พยามยามสื่อสารให้เข้าใจว่าง่าย

ก็ทำให้ยากที่จะคิดผ่านมันว่ามันง่าย อย่างที่อยากให้เข้าใจว่าง่ายจริงหรือ

ความง่าย ส่งผ่านความยากยิ่งของจิตใจ

และจะต้องทำหน้าที่อย่างหนักที่จะแปรสภาพมัน ให้ง่ายต่อการเข้าใจ

บทกวีบทนั้นส่งผลให้ความง่าย ปลดปล่อยพลังความยากในตัวตนออกมา

ปลด และ สุดท้าย ต้องปลอยให้มันออกมา…

Continue

Added by peeraya on March 12, 2011 at 12:30pm — No Comments

อิทธิพล

การเดินทางถึงจุดหนึ่งแห่งปัญญา

อิทธิพล ความมีอิทธิพล 

คนคนหนึ่งซึ่งมีอิทธพลกับคนอีกคน โดยเชื่อมโยงที่จิตใต้สำนึก

สัมผัสที่แตกต่าง ไม่เคยพบเจอ จากสิ่งเร้าต่างๆของการพูดคุย เมื่อการเดินทางของชีวิตและปัญญา

มาสัมผัสพบเจอ กระทบไปที่จิตใต้สำนึกให้ต้องรู้สึกว่า ทำไมถึงมีอิทธิพลมากมายกับจิตใต้สำนึกขนาดนี้

เมื่อเค้าได้พูด ได้คุย ได้คิด…

Continue

Added by peeraya on March 10, 2011 at 2:00pm — No Comments

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service