พิธีเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล1,2

« Return to พิธีเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล1,2