หน้าแรกในส่วนที่เป็นเมือง สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม3ds max และจัดรูปแบบโดยPhotoshop และในส่วนของหน้าหลัง Photoshopล้วนค่ะ

Views: 16

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service