ความงามคืออะไร
เด็กหญิงน้อยๆไม่อาจนิยามได้ แต่ของเล่นที่ได้เล่นอยู่ทุกวันได้เติมแต่งจินตนาการบางใสไปเรีบยร้อยแล้ว ชุดสวยฟู้ฝ้าสีสันสดใสบนใบกระดาษ ความามตามวัตถุนิยมเจริญตามสังคมสมัยนิยมแต่งเติมจริตน้อยของเด็กหญิงมากมาย ให้อยากได้อยากมี

Views: 68

Albums: งาม

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service