เป็นการนำนิยามมาทำเป็นปกซีดีเพลง
โดยทำทั้งหมด สามแนว

นิยามคือ ...

ความรักเหมือนสิ่งของที่มีอยู่มากมายทั่วไป ...และเราก็ไม่เห็นค่า ต่อเมื่อสิ่งท่ีเรามองไม่เห็นค่านั้นหมดไป เราก็เพิ่งจะมารับรู้ว่า เรานั้นขาดมันไม่ได้ ...

งานนี้ ของที่สื่อคือ น้ำ ... ความรักก็เหมือนกับน้ำ น้ำที่เราไม่เห็นค่า ... ต่อเมื่อน้ำหมดไป เราถึงเพิ่งรู้ว่า เราขาดมันไม่ได้

Views: 101

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service