Museum Lampang Logo

งานออกแบบโลโก้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตราสัญลักษณ์ "มิวเซียมลำปาง" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาครับ

โดยใช้แนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอดความเป็นตัวตนของลำปางให้น่าสนใจสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ผ่านการประดิษฐ์ตัวอักษรคำว่า "มิวเซียมลำปาง" ผ่านรูปทรง "ไก่" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ให้คงซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเป็น"ลำปาง" ที่มากด้วยความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมในดินแดน "ล้านนา"

โดยมีแรงบันดาลใจมาจากรูปไก่ จากชามกาไก่, ตัวอักษรเมืองล้านนา, สีสันของตุง ผ้าพื้นเมือง, จิตรกรรมฝาผนัง, ดอกไม้เมืองเหนือ, ฤดูกาลต่างๆ

ผมออกแบบโลโก้นี้ด้วยความคิดที่ว่า "ตัวตน" ที่แท้จริงเป็นอย่างไร?
มากกว่า "อยากให้" เป็นอย่างไร?

ที่สำคัญมากกว่าการได้รับรางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี สร้างประโยชน์กับแดนดินแผ่นดินเกิดได้กับเขาบ้าง ;)

มิวเซียมลำปางจะเปิดให้บริการปลายปี 55 นะครับ
ติดตามข่าวสารของมิวเซียมได้ที่ http://www.facebook.com/museumlampang

  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service