งานนี้เป็นงานโปสเตอร์ตัวอักษร
โดยที่เราต้องเริ่มจากเลือกตัวอักษร ทำโมเดล เพื่อให้เห็นรูปด้านต่างๆ จากตัวงาน และนำมาดราฟในคอมทำออกมาเป็นโปสเตอร์เพื่อสื่อถึงคำคำนึง ...

Views: 97

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service