Pianchai.M's Groups (9)

 • Fashion Design

  383 members Latest Activity: Nov 13, 2017 For those who love fashion. From the casual, subtle details to haute couture, from the cheap deals to the doesn't-matter-the-price-must-have, from…

 • Film Photography

  435 members Latest Activity: Jun 26, 2014 Welcome to the film photography group, the best source for who hoping to learn about film photography /…

 • Models Only!

  136 members Latest Activity: Nov 14, 2013 ห้องพบปะพูดคุยของ Model, MC, Pretty, Presenter ปรึกษาพูดคุยกันเรื่องของการทำงาน เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน หรือแจ้งข่าวการ casting (fashion,…

 • Lomography

  312 members Latest Activity: Nov 14, 2013

 • Black & White Photography

  558 members Latest Activity: Oct 11, 2016 Black & White Lover / ห้องของคนรักภาพถ่ายขาว-ดำ

 • Portraits Photography

  743 members Latest Activity: Sep 18, 2015 We Love Portraits / กลุ่มสำหรับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพ portrait ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพ นางแบบ ช่างแต่งหน้่าหรือทำผม สำหรับทุกคนทุกประสบการณ์…

 • Fashion Photography

  618 members Latest Activity: Jan 10, 2018 ห้องสำหรับคนรักการถ่ายภาพแฟชั่น / This group is dedicated to all fashion photographers, fashion photography stylists, models, fashion industry…

 • Graphic Design

  843 members Latest Activity: Dec 28, 2021

  Designer Meeting Room - Creative Sharing Space

 • Illustrators

  740 members Latest Activity: Dec 28, 2021 Community for Illustrators : สำหรับทุกคนที่สนใจหรือทำงานด้านนี้ ทั้งที่เขียนเองและใช้โปรแกรม Adobe Illustrators สามารถนำผลงานของตน…

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service