ขออนุญาติเชิญทุกท่านไปชมภาพชุด Once uPOn a time at PATTANI #3 กันอีกสักครั้ง ***ชุดที่สามแล้วครับ***

ขออนุญาติเชิญทุกท่านไปชมภาพชุด "Once uPOn a time at PATTANI " "กาลครั้งหนึ่ง ณ ปัตตานี : ด้วยรักและคิดถึง" <a href="http://www.portfolios.net/photo/album/listForOwner?screenName=0fu1iznd1c08q" target="_blank">http://www.portfolios.net/photo/album/listForOwner?screenName=0fu1i...;


ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนกันครับ, ด้วยไมตรีจิต

All the comments are welcomed, so please feel free to comment.

Thank You


************************************************************************

Views: 114

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service