13 คำถามห้ามพลาดในการรับงาน (Brief) ของนักออกแบบ Brand Identity


Brand Identity หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ คือ หน้าฉากของการเข้าถึงแบรนด์ กำหนดการรับรู้ของผู้คนต่อแบรนด์ เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษในสถานการณ์การแข่งขันของโลกปัจจุบัน ในฐานะนักออกแบบที่ต้องสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ คำถามสำคัญที่คุณควรพกติดปากไป “สัมภาษณ์ลูกค้า” นั้นมีดังต่อไปนี้


1. ธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับอะไร
2. ช่วยบอกลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่คุณตั้งไว้
3. คุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มรับรู้ และจดจำคุณอย่างไร
4. จุดเด่นที่คุณยกขึ้นมาแข่งขันคืออะไร และคิดว่าเพราะอะไรลูกค้าจึงจะเลือกสินค้าหรือบริการของคุณ (แทนที่คู่แข่ง)
5. คู่แข่งของคุณคือใคร มีคู่แข่งที่คุณชื่นชมบ้างไหม ถ้ามี เพราะอะไร
6. คุณทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร
7. เทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่กระทบต่อธุรกิจของคุณ
8. คุณมองว่าในอีก 5 ปี และ 10 ข้างหน้า ธุรกิจ และแบรนด์ของคุณจะยืนอยู่ตรงจุดไหน
9. คุณวัดผลความสำเร็จอย่างไร
10. ค่านิยมหรือความเชื่อใดที่พนักงานของคุณยึดมั่น และใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงาน
11. อะไรคือข้อจำกัดทางศักยภาพของสินค้า/บริการของคุณ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
12. ในอนาคตถ้าบริษัทของคุณสามารถทำอะไร และเป็นอะไรก็ได้ คุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไร
13. ถ้าคุณต้องพูดเพียง 1 ประโยคเพื่อสรุปความเป็นบริษัทของคุณ ประโยคนั้นคืออะไร

แม้การสัมภาษณ์จะไม่ใช่งานหลักของนักออกแบบ แต่เป็นงานที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในกระบวนการการออกแบบ เวลานักออกแบบไปรับ brief จากลูกค้า อย่าปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายป้อนข้อมูลฝ่ายเดียว นักออกแบบควรถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวนั้น (ไม่ว่าจะดีร้าย) ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการออกแบบ Brand Identity ให้มีประสิทธิภาพ

 


ที่มา: หนังสือ Designing Brand Identity

โดย: Alina Wheeler

Views: 5796

Replies to This Discussion

Good stuff.
ขออนุญาตินำบทความนี้ลงไปในเวปไซด์หน่อยนะค่ะ
ที่ www.bingkabongstudio.com
เล่มนี้ดีมากๆค่ะ

เยี่ยมที่สุดเลยครับ

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service